ติดต่อเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย landlbeanery จำกัด landlbeanery Co.,Ltd 37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel. 0819234889
https://www.landlbeanery.com

เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของบริษัทรักษาความปลอดภัย landlbeanery จำกัด รับบริการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล และสถานที่ ทั้งส่วนราชการ และส่วนเอกชน กลยุทธ์ของบริษัท คือ การให้ค่าตอบแทนพนักงาน รปภ.สูง มีสวัสดิการที่ดี ปกครองดูแลกันฉันท์พี่น้อง เพื่อให้พนักงาน รปภ.ให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยดี มีทักษะในการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทรักษาความปลอดภัย landlbeanery จำกัด ทางบริษัท ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจาก ทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ เลขที่ 0103550022297 ออกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย landlbeanery จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551103390 ออกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551

ความรับผิดชอบในหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด

โรงแรม, อพาร์ทเมนท์, อาคารที่พักอาศัย

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้มาพักอาศัย และคอยสังเกตคนร้ายที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาแล้วลักลอบขึ้นไปบนตัวอาคาร เพื่อทำการงัดแงะโจรกรรมทรัพย์สินของผู้มาอยู่อาศัยได้ ถ้าพบผู้ที่น่าสงสัยจะทำการสอบถาม หรือตรวจค้นแล้วแต่กรณี

Learn more

บริษัท, สำนักงาน

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะ ผ่านเข้า-ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจให้ได้ทราบ ถึงหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท หรือสำนักงานว่าที่ทำการอยู่อาคารไหน ชั้นไหน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ

Learn more

หมู่บ้าน

จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่จะผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะคืนให้พร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐาน

Learn more

โรงงาน

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อ
- ควบคุมการตอกบัตรของพนักงานโรงงานไม่ให้ตรอกบัตรแทนกัน
- การตรวจค้นพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบนำทรัพย์สินของโรงงานติดตัวออกมา
- กรณีที่บุคคลภายนอกมาขอพบพนักงานของโรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลการขอเข้า พบ และเมื่อได้รับการอนุญาตให้เข้าพบได้ 

Learn more

ติดต่อเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย landlbeanery จำกัด มีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ขอยืนยันว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจคือหน้าที่ของเรา